สินค้าทั้งหมด

New

JKN C-200

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 44.5x 46.5 x 80 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 3 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วไปที่นั่งได้ 190 kg.

฿ 930 ฿ 930

MC-20C

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 32 x 32 x 45 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 1.8 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วที่นั่งได้ 100 kg.

฿ 299 ฿ 299

MC-60R

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 61 x 73 cm. (ก*ส) น้ำหนักโต๊ะ 3.5 kg.

฿ 1,180 ฿ 1,180

MC-180SP

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 75 x 183 x 74 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 13.5 kg.

฿ 2,475 ฿ 2,475

MC-150SP

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 75 x 152 x 74 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 12 kg.

฿ 2,225 ฿ 2,225

MC-120SP

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 60 x 120 x 72 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 9.3 kg.

฿ 1,725 ฿ 1,725

JKN C-180F

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 30.5 x 183.5 x 44.4 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 8 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 400 kg.

฿ 2,250 ฿ 2,250

JKN C-100

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 52 x 47 x 85 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 5 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วไปที่นั่งได้ 225 kg.

฿ 1,390 ฿ 1,390

JKN T-160R

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 x 73 cm. (ก*ส) น้ำหนักโต๊ะ 24 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 330 kg.

฿ 6,990 ฿ 6,990

JKN T-120R

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 x 74 cm. (ก*ส) น้ำหนักโต๊ะ 13.7 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 315 kg.

฿ 4,990 ฿ 4,990

JKN AJ-100

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 49.5 x 76 x 70.8 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 4.5 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 50 kg.

฿ 1,590 ฿ 1,590

JKN ST-180EXTRA

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 45.5 x 182.5 x 74.5 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 10.5 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 225 kg.

฿ 3,690 ฿ 3,690

JKN T-180BF

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 75 x 182.5 x 74 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 14 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 315 kg.

฿ 4,390 ฿ 4,390

JKN T-150BF

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 74.2 x 154.5 x 74 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 11 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 270 kg.

฿ 3,990 ฿ 3,990

JKN T-180B

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 75.3 x 182.3 x 74.5 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 14 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 315 kg.

฿ 3,890 ฿ 3,890

JKN T-150B

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 76 x 152 x 74.4 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 811 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 270 kg.

฿ 3,490 ฿ 3,490

JKN T-120B

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 61 x 121 x 74.4 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 8.5 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 270 kg.

฿ 2,990 ฿ 2,990

GC-52NW

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีขาว ขนาด 43 x 45 x 80 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักเก้าอี้ 2.7 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วที่นั่งได้ 190 kg.

฿ 850 ฿ 850

PC-15F

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีขาว ขนาด 30 x 183 x 44 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักม้านั่ง 8 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วที่นั่งได้ 400 kg.

฿ 2,225 ฿ 2,225

ฺBT-24N

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีขาว ขนาด 49 x 76 x 70 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 4.5 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 50 kg.ปรับระดับได้ 6 ระดับ 34 / 46 / 54 / 61 / 66 / 70 cm.

฿ 1,600 ฿ 1,600

ฺBT-06FJ

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีขาว ขนาด 75 x 182 x 74 cm. (ก*ย*ส) รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 210 kg.

฿ 3,600 ฿ 3,600

ฺBT-05FJ

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีขาว ขนาด 75 x 155 x 74 (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 10.59 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 180 kg.

฿ 3,225 ฿ 3,225

ฺBT-04FA

โต๊ะพับครึ่งอเนกประสงค์ปรับระดับ หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีขาว ขนาด 61 x 121 x 74 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 9.6 kg. รับน้ำหนักเฉลี่ยทั่วหน้าโต๊ะได้ 180 kg. ปรับความสูงได้ 3 ระดับ 57 / 74 /81 cm.

฿ 2,975 ฿ 2,975

BT-06J

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีขาว ขนาด 75 x 182 x 74 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนักโต๊ะ 11 kg.

฿ 3,100 ฿ 3,100

BT-05J

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีขาว ขนาด 75 x 152 x 74 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนัก 9.8 kg.

฿ 2,725 ฿ 2,725

ฺBT-04J

หน้าโต๊ะสีขาว ขาโต๊ะสีขาว ขนาด 60 x 121 x 74 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนัก 7.7 kg.

฿ 2,475 ฿ 2,475

NST-150R

โต๊ะกลมพับอเนกประสงค์ หน้าโต๊ะสีครีม ขาโต๊ะสีเทา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 152 cm. สูง 74 cm. (ก*ส) น้ำหนัก 18.90 Kg. รับน้ำหนักสูงสุด 210 Kg.*แบบกระจายตัว ขนาดบางเพียง 5.0 ซม. เมื่อพับเก็บ เคลื่อนย้ายสะดวก

฿ 5,490 ฿ 5,490

NST-120R

โต๊ะกลมพับอเนกประสงค์ หน้าโต๊ะสีครีม ขาโต๊ะสีเทา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 122 cm. สูง 74 cm. (ก*ส) น้ำหนัก 13.7 Kg. รับน้ำหนักสูงสุด 210 Kg.*แบบกระจายตัว ขนาดบางเพียง 4.5 ซม. เมื่อพับเก็บ เคลื่อนย้ายสะดวก

฿ 4,290 ฿ 4,290

NST-180BF

โต๊ะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าโต๊ะสีครีม ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 75x182x74 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนัก 11.7 Kg. รับน้ำหนักสูงสุด 210 Kg. ขนาดบาง เมื่อพับเก็บ เคลื่อนย้ายสะดวก

฿ 3,390 ฿ 3,390

NST-150BF

โต๊ะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าโต๊ะสีครีม ขาโต๊ะสีเทา ขนาด 75x155x74 cm. (ก*ย*ส) น้ำหนัก 10.59 Kg. รับน้ำหนักสูงสุด 180 Kg. ขนาดบาง เมื่อพับเก็บ เคลื่อนย้ายสะดวก

฿ 2,990 ฿ 2,990
Powered by MakeWebEasy.com